Cursus Informatie

In elk Iesblok van 12 keer worden thema’s behandeld: een onderwerp waaraan kennis en theorie gekoppeld wordt. Het Is leuk, leerzaam, zal u verrassen en geen altijd een grote variatie aan uitwerkingen.

Het is niet verplicht hieraan deel te nemen. U kunt gerust met uw eigen werk aan de slag, of soms aanhaken. Ook dan wordt u op maat, naar behoefte, begeleid.

Een thema Is een kapstok om bepaalde kijkaspecten of vaardigheden te belichten en om u te inspireren. Soms laat ik u

daarnaast ook kennismaken met een kunststroming of kunstenaar, waarmee In dat thema gespeeld kan worden. Altijd geef ik tal van

voorbeelden, als Inleiding en om de fantasie te prikkelen, maar het Is aan u om er uw eigen draai aan te geven: U zoekt uw eigen beeldmateriaal om naar te werken.

De thema’s bieden u de kans ‘te doen en te ervaren’. Het gaat niet om het resultaat, maar om de weg er naar toe, de zoektocht en het

plezier daarbij, te zien of Iets werkt en of u uzelf kunt verrassen door uw eigen creatie. Gaandeweg wordt uw bagage aangevuld

met kennis en vaardigheden dIe u telkens bewuster naar eigen hand kunt zetten.

 

Thema’s en inspiratie

Inschrijf formulier

Inschrijven voor de cursus?

Informatie

Kosten:  € 210 incl koffie/thee en 21% btw, exclusief materialen, gratis parkeren. 
Oud-cursisten kunnen voor-inschrijven en betalen € 200.
Materialen kunt u zelf aanschaffen (indien gewenst op advies, zie ook ‘materialen’) of ‘huur/kopen’ voor € 25 per reeks (zie algemene informatie).

Inschrijving nieuwe cursisten: per e-mail middels het inschrijvingsformulier. Geeft u daarop ook het dagdeel van uw voorkeur aan. Hoe meer mogelijkheden (in volgorde van uw voorkeur), hoe groter de kans dat ik u kan plaatsen. 

Wanneer ik overga tot plaatsing, krijgt u bericht middels een plaatsings-email, waaraan een factuur gekoppeld wordt. Dit vindt enige weken voor aanvang van de cursus plaats. 

Ik ga er van uit dat u bij aanmelding kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden Cursussen (klik hier om naar deze pagina te gaan) en deze accepteert.

Seizoen 2017
Start: week 38 vanaf 18 september
Einde: week 50 tot 15 december
 
Seizoen 2018
Start: week 2 vanaf 8 januari
Einde: week 13 tot 30 maart
 

U kunt kiezen tussen de volgende dagdelen:

  • maandagavond 19.30 – 22.00
  • donderdagochtend 9.30 – 12.00
  • donderdagmiddag 13.00 – 15.30
  • donderdagavond 19.30 – 22.00
  • vrijdagochtend  9.30 – 12.00 
  • woensdagochtend (*) 9.30 – 12.00
* De woensdagochtend groep is een tweewekelijkse cursus. 

Algemene Praktische Informatie 2017-18

Waar moet u zijn!
Adres: Stephanotisweg 1
702I ZR Zelhem
06 – 4578I946

De ingang is via het hek bij de garage, De zijdeur, die u dan vanzelf ziet. is uw entree tot de cursusruimtest Let erop de poort te sluiten, vanwege de honden! Onze honden, Simba. Maya en Non, snuffelen een eerste keer, maar laten u daarna met rust. Bent u bang voor honden, laat u ons dat dan even weten.

Parkeren
Parkeer graag de auto dicht tegen het hek aan en NIET aan de andere kant van de weg. in verband met klachten uit de buurt. Let op hondenpoep (niet van onze honden) in de berm! Bij de begraafplaats is ruimere parkeergelegenheid. Dit ligt op slechts IOO meter van ons huis.

Algemene voorwaarden
Op de cursussite treft u de algemene voorwaarden aan, Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Op eigen risico en aansprakelijkheid
Ik kan niet instaan voor schade of letsel van enigerlei aard alhier opgedaan aan kleding. werkstukken, voertuigen of persoonlijke bezittingen. Let op uw kleding wanneer u met acryl of olieverf werkt. Er liggen hier enkele schorten.

Veroorzaakt u schade aan mijn eigendommen. dan zal ik dit in rekening brengen Tot nu toe is dit gelukkig nog nooit voorgekomen,

Cursusgeld

Na plaatsing maakt u het cursusgeld over. volgens instructies in de plaatsingsbrief met ingevoegde factuur. Het cursusgeld is inclusief koffie en
thee. 21% btw, mondelinge en visuele uitleg en begeleiding. en incidentele extra materialen.

Materialen kunt u zelf meenemen/ aanschaffen of hier’huur/kopen’. Bij dit laatste leent u materialen in het atelier (penselen en verf in studiekwaliteit, alleen acryl of aquarel) en u krijgt vier ‘half—formaats’ vellen papier. Per cursusreeks (najaar of voorjaar) € 25. Zonder‘huur/kopen’ zorgt u zelf voor uw materialen (penselen en geschikt papier of‘dragers’ldoek, verf en een palet). Vanwege de gezondheid van uzelf en uw medecursisten kan ik GEEN TRADITIONELE OLIEVERF toestaan als materiaalsoort in de cursusruimten. Natuurlijk kunt u met olieverf werken, alleen moet deze dan een watergedragen olieverf zijn, zoals bijvoorbeeld de Cobra serie van Talens. Dit is echte olieverf maar zonder schadelijke vluchtige middelen als terpentine. Ik werk er zelf ook mee.

Keuze materiaalsoort: up to you!
U kunt met alle soorten verf werken: acryl, (watergedragen) olieverf ofaquarel, pastel of conte, etc. Het maakt voor het progamma of mijn
begeleiding niets uit. Met traditionele olieverf kunt u niet in de cursusruimte werken. zie vorige alinea.

In mijn eigen werk is aquarel mijn topmedium; ik geniet ervan! Dat kan de reden zijn dat veel cursisten ook met aquarel werken. Het is bovendien een praktisch medium (je hoeft niet veel schoon te maken en kan zo weer verder waar u gebleven bent), zeer leerzaam. maar wel een lastige in technisch opzicht. Wilt u het onder de knie krijgen‚ gun uzelf dan de tijd! Acryl en olieverf zijn makkelijker.

COBRA olieverf
Een mooi medium is COBRA olieverf. Het is een watervermengbare olieverf Het is daarom gezond en milieuvriendelijk in tegenstelling tot de traditionele olieverf. Het werkt min of meer hetzelfde als de traditionele verf, en je kunt het naast elkaar gebruiken (om bijvoorbeeld een geleidelijke overstap te maken), Wilt u hiermee werken, dan heeft u een starterspakket nodig bestaande uit 8 tubes COBRA olieverf, een flesje medium 091 en drie synthetische penselen geschikt voor deze verf.

Golden Open Acrylics
Deze traag drogende acrylverf is vooral voor fijner werkende mensen geschikt. Het droogt langzamer dan de traditionele acrylverf, waardoor het de eigenschappen van olieverf nadert Er kan langer in ‘doorgewerkt’ worden.

Papier of dragers
U kunt op papier werken of op dragers (opgespannen doek. of boards). Papier is in het atelier te koop, dragers moet u zelf aanschaffen. Elke verfsoort vereist zijn eigen geschikte ondergrond. Bijvoorbeeld: voor aquarel is aquarelpapier nodig, wat anders is dan acryl of olieverfpapier. Papier heeft als voordeel dat het goedkoper is en minder ruimte inneemt. U
kunt het in een map opbergen.

Afmeldenlinhalen via het Inhaalrooster
Kunt u een keer niet. noteer dit dan in het inhaalrooster. Deze ligt in het atelier: Dit biedt anderen de gelegenheid om een les in te halen. binnen het cursusblok (seizoen) en met maximaal I les in het volgende blok. Bij beëindiging van cursusdeelname vervalt deze mogelijkheid. U kunt een les inhalen op de lege en inhaalplekken van de andere dagdelen.
op basis van beschikbaarheid en eigen initiatief. Het is ‘geen recht maar een onderlinge gunst’. De ‘boekhouding’ hiervan is geheel ieders eigen verantwoordelijkheid: van en voor en door cursisten.

Passepartouts
Het voordeel van werken op papier is, is dat je geen extra zolder nodig hebt voor alle werkstukken. Het is eenvoudig op te bergen en neemt weinig plaats in. Wil je het werkstuk net even op—pimpen. dan volstaat een passepartout om het heel mooi af te maken. U zult zien dat het veel uitmaakt en uw werkstuk echt beter uit laat komen. Ik kan maatwerk passepartouts snijden. tegen betaling, voor het werk wat u hier maakt. Voor de echte topstukken en dito kwaliteit passepartouts verwijs ik u graag door naar de Iijstenmaker die een veel ruimere keus heeft

Portretten – natuurlijk…
Het is niet verbazingwekkend dat menig cursist bij mij graag ‘het portret’ wil schilderen. Mijn specialiteit trekt natuurlijk mensen aan. En velen doen dat hier ook. krijgen daarbij de benodigde ondersteuning en maken prachtige portretten. Na een aantal pogingen, veel geduld en doorzettingsvermogen. De ene keer lukt het beter dan de andere keer.

Van belang is te beseffen dat enige materiaalkennis en het beheersen van mediums en middelen wel nodig is. Ik geef u evenredig veel bijstand en aandacht als andere cursisten. U moet in staat zijn enigszins zelfstandig uw weg te vinden, daarbij uiteraard geholpen door mijn ervaring, aanwijzingen en tips.

Muziek
Er is een CD I MP3 speler: Neem gerust eigen muziek mee. Stem wel een beetje af op de medecursisten….. meestal wordt het wel gewaardeerd, want ik heb ook maar een beperkt aanbod.

REST MIJ U HEEL VEEL SCHILDERPLEZIER TOE TE WENSEN!!!

Voorwaarden

Ga naar de algemene voorwaarden pagina

Inschrijven?

Wilt u cursist worden?

Cursisten werk

Voorbeelden van cursisten werk

Thema’s – Om u te inspireren!

Per cursusjaar kies ik een aantal werkthema’s uit Deze staan in een aparte factsheet (wijzigingen voorbehouden). U kunt alvast op zoek gaan naar beeldmateriaal en foto’s die u aanspreken. Het is niet verplicht mee te doen met de thema’s. maar de ervaring leert dat dit wel erg uitdagend en leerzaam is. Aan u de keus !

Een thema Is een kapstok om bepaalde kijkaspecten of vaardigheden te belichten en om u te inspireren. Soms laat ik u daarnaast ook kennismaken met een kunststroming of kunstenaar, waarmee In dat thema gespeeld kan worden. Altijd geef ik tal van voorbeelden, als Inleiding en om de fantasie te prikkelen, maar het Is aan u om er uw eigen draai aan te geven: U zoekt uw eigen beeldmateriaal om naar te werken. De thema’s bieden u de kans ‘te doen en te ervaren’. Het gaat niet om het resultaat, maar om de weg er naar toe, de zoektocht en het plezier daarbij, te zien of Iets werkt en of u uzelf kunt verrassen door uw eigen creatie. Gaandeweg wordt uw bagage aangevuld met kennis en vaardigheden die u telkens bewuster naar eigen hand kunt zetten.

Dit cursusjaar komen de onderstaande thema’s aan bod (onder voorbehoud)

Lesblok Najaar 2017
o 0de aan de IJSSEL (museumbezoek 17/9 Hattem en Zwolle)
o Vlinders (en gelaagdheid)
o Herfstbos
o Onnatuurlijk licht

Lesblok Winter 2018
o Abstra heren
o Emile Nolde (museumbaoek 28/1 Munster LWL-museum)
o Raadsels (gebruik Ietters/cljfers/tekens)
o Natuurgeweld (storm of anderszins)

Veel plezier met de voorbereiding op deze thema’s: Kijk om u heen,
zoek naar voorbeeldmateriaal, doe Ideeën op etc.